ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
do kurzů TENISOVÉ ŠKOLY RETURNRodiče žáků, či jejich zákonní zástupci svým podpisem stvrzují, že jmenované dítě je zdravotně způsobilé pro tenisové tréninky, že se seznámili s řádem TENISOVÉ ŠKOLY RETURN a jsou si vědomi, že nedodržení některého z těchto bodů může vést k vyloučení žáka z kurzů TŠ.

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Rodné číslo:
Město:
PSČ:
Ulice:
Telefon:
e-mail:
Tréninkové středisko:
Kategorie:
Dny které preferuji:
 
Rádi bychom se poradili o výběru vhodné tenisové rakety:
ano ne

Přihláška ke stažení zde